Dikricher Guiden a Scouten

St Laurent / Tony Noesen

100 Jar Feier

Den 28te Januar hate mer eis grouss Gebuertdsagfeier wou iwwer 350 al Memberen, al Chef a Frënn vum Grupp invitiiert waren.

Hei fannt der Fotoen: https://goo.gl/photos/nRbh8nYrfVtytqwAA

A gefilmt gouf och iwwer 24 Stonnen: http://100jar.amfloss.lu