Dikricher Guiden a Scouten

St Laurent / Tony Noesen

Mir iwwer eis

Dëst war eng Expeditioun vun den Aventuren an Explorer am Joer 2005.

Während dëser Expeditioun hunn di verschidden Patrullen Recherchen iwwert di Dikkricher Guiden a Scouten ënnerholl an schlussendlech versicht di fonnten Donneen an verschiddenen Artikelen néier ze schreiwen. Sou ass een Historique iwwert di Dikkricher Guiden a Scouten entstanen an een Artikel iwwert den Tony Noesen.

Zousätzlech zu dësen Informatiounen aus der Vergaangeheet vun den Dikkricher Guiden a Scouten hunn d’AvEx och nach dräi verschidden Interviewen mat zwee fréieren Gruppecheffen an deenen zwee aktuellen gefouert.

20110624Vogelpark_Altlussheim_Kakadu

Ënnert “Tony Noesen”, “Interview 1” an “Interview 2” fannt Dir deen ischten Deel vun den AvEx hierem Projet
iwwert d’Dikricher Guiden a Scouten.

Hei ënnendrënner fannt Dir Fotoen vun deenen verschiddenen Versammlungen vun dëser Expeditioun.