Dikricher Guiden a Scouten

St Laurent / Tony Noesen

75 Jar Dikricher Scouten

Fir de 75. Gebuertsdag vun den Dikricher Scouten gouf e Buch geschriwen. Dësst Buch behandelt awer just den Zäitraum tëschent dem 50. an dem 75. Gebuertsdag.

Hei de Link fir eng PDF verisoun vun dësem Buch:

Buch 75. Joër Dikricher Scouten